Przedłużony nabór do 3 i 4 numeru czasopisma

Termin: 03.06.2016 - 02.10.2016

Redakcja czasopisma LITTERA/HISTORICA serdecznie zaprasza do lektury drugiego numeru półrocznika oraz ogłasza, że przedłużony został nabór tekstów do numeru trzeciego. Na artykuły, rozprawy, szkice o charakterze historycznoliterackim, recenzje i sprawozdania czekamy do 2 października 2016 r.

Również do 2 października 2016 roku czekamy na teksty do czwartego, tym razem tematycznego numeru. Jego myśl przewodnia, której rozwinięcie chcemy zaproponować Autorom w stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza, to

Niestworzone historie. O literaturze historycznej i narracjach dziejopisarskich w Roku Sienkiewiczowskim

Jesteśmy przekonani, że warto wciąż – wybiegając myślą ku temu, co czeka nas po ponowoczesności – odpowiadać na pytania o historyczną semantykę samego pojęcia historii, zmienny i nigdy niejednoznaczny status historiografii oraz podmiotu odtwarzającego historię i stwarzającego ją, a także o warsztat dziejopisa i jego zaplecze lekturowe. Proponujemy więc zarazem wejście w dialog z tymi teoriami literaturoznawczymi, które uznają znaczenie ludzkiego doświadczenia dziejów i je problematyzują – i w konstruktywny spór z tymi, które przedwcześnie, jak coraz powszechniej się dziś sądzi, uznały za pewnik koniec historii. Bo przecież w takich dyskusjach nikt nie ma nigdy ostatniego słowa. Zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie o historii mowa.

Tegoroczny jubileusz skłania do przypominania i ponownego odczytywania twórczości pisarza, w którego powieściach ożywały zarówno pola Grunwaldu, Rzym cezarów czy waśnie Pierwszej Rzeczpospolitej, jak i problemy jego współczesności. Zachęcamy jednakże do namysłu nad przewodnim tematem również w szerokim kontekście najrozmaitszych zjawisk, gatunków, toposów, tematów i poszczególnych dzieł literatury polskiej – i światowej od antyku po XXI wiek.

Termin przesyłania podejmujących proponowaną problematykę tekstów naukowych upływa 2 października 2016 r. Tradycyjnie liczymy też, oczywiście, na relacje z bieżących wydarzeń i omówienia nowości wydawniczych. 

Dodatkowe informacje oraz wytyczne edytorskie dostępne są na stronie internetowej pisma w zakładce Informacje dla autorów. Propozycje prosimy nadsyłać na adres litterahistorica@gmail.com.

Data opublikowania: 17.03.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski