Bieżący numer

W numerze

Numer 7 / 2017

 

Spis treści

6. Słowo wstępne

Rozprawy i szkice

8. Maciej Gaździcki, Powieściowy mediewalizm Józefa Ignacego Kraszewskiego w kontekście wybranych przykładów z krytyki literackiej, beletrystyki historycznej i kinematografii

41. Tomasz Kolowca, Sposoby unaocznienia w eposie ,,Władysław IV, król polski i szwedzki” Samuela Twardowskiego

76. Anna Worek, Obraz zesłania w poezji Władysława Strzelnickiego

Sprawozdania i recenzje

90. Natalia Charysz, Katarzyna Michalik, Czytanie (o) Kostkiewiczowej. Recenzja książki ,,Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką”

98. Melania Chotyńska, W krainie dwóch mitów. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego ,,Śladami Juliusza Słowackiego”

 

105. Streszczenia artykułów w języku angielskim