Prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz

Główne kierunki badań: historia literatury polskiej okresu romantyzmu; estetyka i poetyka dziewiętnastowiecznego dramatu i dramatyczności; myśl antropologiczna i estetyczna w wieku XIX;  problematyka romantycznej podmiotowości – literackie formy artykulacji „Ja" i ich konteksty filozoficzne. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publikacji książkowych, do których należą: „Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996; Dramat i romantyczne „Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, Kraków 2002; Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka  w literaturze polskiego romantyzmu, Kraków 2011. Opublikowała również książki o charakterze edytorsko-interpretacyjnym: Stanisław Wyspiański, Warszawianka, wstęp i oprac. Agnieszka Ziołowicz, Kraków 1999 (wyd. 2: Kraków 2007); Komedia dworkowa. Antologia, wybór, wstęp i oprac. Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2006; „I ziarno duszy nagie pozostało". Antologia wierszy polskiego romantyzmu, wybór i oprac. Bogusław Dopart i Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2006. Była współredaktorką tomów zbiorowych: Historia literatury polskiej od średniowiecza do romantyzmu, oprac. Janusz S. Gruchała i Agnieszka Ziołowicz, Krosno 1994 (wyd. 2: Kraków 1999); Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. Maria Cieśla-Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2000; Sztuka słowa, sztuka obrazu,  red. Joanna Zach i Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2009. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Historycznoliterackiej PAN (Oddział w Krakowie) oraz Sekretarza Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.