Prof. dr hab. Roman Dąbrowski

Absolwent polonistyki UJ. Zatrudniony na UJ od 1989 r., aktualnie w Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki. Doktorat uzyskał w roku 1993, a habilitację w 2005. W latach 1994-1996 był opiekunem naukowym Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu. W latach 1996-98 pracował jako lektor języka polskiego na Université Paris IV-Sorbonne.

Obecnie specjalizuje się w badaniach nad literaturą polskiego oświecenia, szczególnie różnymi formami poezji epickiej oraz koncepcjami estetyczno-literackimi. Jest autorem książek Słowackiego dialog z odbiorcą (1996, poprawiona wersja rozprawy doktorskiej) oraz Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia (2004), kilkudziesięciu rozpraw, artykułów naukowych i recenzji oraz wydawcą tekstów z literatury osiemnastego i początku dziewiętnastego wieku: Polska epopeja klasycystyczna. Antologia – 2001, Bicz na akademików krakowskich. Antologia – 2003, Jędrzej   Świderski, Utwory poetyckie. Antologia – 2010. Współredagował tomy: W świecie myśli i wartości. Prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi Maślance, 2010 (z Andrzejem Waśko) oraz Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, 2011 (z Bogusławem Dopartem).

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Polonistyki UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia. Od kilku lat prowadzi wykład z literatury oświecenia dla studentów II roku filologii polskiej.