Kontakt

 

Teksty oraz pytania prosimy kierować na adres litterahistorica@gmail.com

 

Adres redakcji:

 

Littera/Historica

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16

31-007 Kraków

 

Wydawca:

 

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16

31-007 Kraków

 

ISSN 2450-0240