prof. dr hab. Andrzej Borowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny PWSZ w Tarnowie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, sekretarz Wydziału I PAU, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki UJ, wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, redaktor naczelny półrocznika „Terminus".

Książki

 • Pojęcie i problem Renesansu północnego (1987),
 • Renesans (1992, wyd. drugie 2002),
 • Powrót Europy (1999),
 • Słownik sarmatyzmu (2001),
 • Historia literatury polskiej i powszechnej. Starożytność–Oświecenie (2002),
 • Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries(Kraków, 2007),
 • Humanizm. Historie pojęcia (redakcja naukowa, współautorstwo; Warszawa 2009).

Tłumaczenia

 • E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze (Kraków 1997),
 • Rabbi Simon Mzn. De Vries, Obyczaje i symbole Żydów (Kraków 1999),
 • Rabbi Mosze Chajim Luzzato, Ścieżka sprawiedliwych (Kraków 2005).
 

Inne publikacje

 • ponad 90 artykułów, rozpraw i recenzji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych.