Natalia Charysz

Od czasu pracy magisterskiej o orientalizmie „Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza wobec inspiracji Johanna Wolfganga Goethego związana z Katedrą Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi badania dotyczące tradycji Juliusza Słowackiego w poezji polskiej w latach 1856 – 1890. Zgłębiany temat badań stanowi podstawę planowanej rozprawy doktorskiej.